Etudy

Pro nedostatek fantazie jsem některé kusy nemající konkrétnější inspiraci pojmenovala prostě Etuda. Fakt je, že jsem je psala buďto jako zkoušku nějakého tématu, zvuku či souboru zvuků, nebo i jako možnou skutečnou edudu pro baskytaru. Konkrétně Etuda č. 4, 5 a č. 8 jsou psány účelově jako cvičení pro baskytaru. V etudách, které na této stránce zveřejňuju, ovšem vše hraje sekvencer.
Skladby Pictures a Transformation uvádím v kontextu alba Etud, protože jsem je spolu s výše uvedenými etudami zveřejnila na původním albu Transformation. Picture je kus, který jsem napsala jako svůj soutěžní příspěvek do soutěže německého časopisu Keyboards pro homerecording. Předepsanou inspirací pro tu soutěž byl obraz, vybavuju si jej jako cosi abstraktního ve fialových tónech, kde se dalo s náležitým odstupem identifikovat cosi na motivy kříže. V té soutěži jsem se tehdy umístila na jednom z prvních míst, vážně si už nepamatuju na kterém, vím jen, že jsem vyhrála Yamahu QY-10.

Etuda 1

Etuda 2

Etuda 4

Etuda 5

Etuda 6

Etuda 8

Pictures

Transformations

Napsat komentář